image banner
Tuần trước Tuần thứ 17  năm 2024
(Từ ngày:  22/04/2024 Đến ngày:  28/04/2024)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị Người chủ chì
Thứ hai
22/04/2024
Thứ ba
23/04/2024
Thứ tư
24/04/2024
Thứ năm
25/04/2024
Thứ sáu
26/04/2024
Thứ bảy
27/04/2024
Chủ nhật
28/04/2024
In
Tiêu điểm

BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH

Địa điểm: 16 Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228 3529 922